Đỗ Hoàng Diệu

 

Đọc Đỗ Hoàng Diệu:

Bóng đè

Cô gái điếm và năm người đàn ông

Những sợi tóc màu tang lễ

Tình chuột

Vu quy

Dòng sông hủi

 

Trả lời phỏng vấn:

Hợp Lưu

 

 

Nghe Đỗ Hoàng Diệu:

Nói chuyện với Thụy Khuê

 

 

Nói về Đỗ Hoàng Diệu:

Thụy Khuê nhận xét truyện ngắn Đỗ Hoàng Diệu (1)

Thụy Khuê nhận xét truyện ngắn Đỗ Hoàng Diệu (2)

Thụy Khuê phân tích thế hệ các nhà văn phá rào

 

Sách đã in:

Bóng đè NCXB ĐàNẵng, 2005

 

 

Các trang khác:

Văn học nghệ thuật

Thụy Khuê