Nguyễn Hữu Đang

(1913-2007)

 

 

Định nghĩa hai chữ văn hóa

Danh từ "Văn hóa" chúng ta đã mượn ở tiếng Tầu - người Tầu lấy hai chữ này ở sách cổ -bộ kinh Dịch- để phô diễn một khái niệm mới của Khoa học hiện đại. Cho nên xét theo từ nguyên thì chữ Văn hóa không ngụ được cái ý nghĩa cơ bản là giồng giọt, cầy cấy trong chữ "cultus" của tiếng la-tanh (tiếng Pháp: culture, tiếng Anh: cultures, tiếng Đức: kultur).

Đọc tiếp
Hiến pháp Việt Nam và hiến pháp Trung Hoa

Hiến pháp 1946 của ta, sau khi được Quốc hội thông qua liền bị hoãn thi hành vì tình hình trong nước nghiêm trọng. Nhưng từ sau Hiệp định Genève, tình hình miền Bắc, mặc dầu còn có nhiều khó khăn kinh tế và cuộc đấu tranh thực hiện thống nhất gay go phức tạp, cũng phải coi là đã trở lại bình thường rồi. Vậy chúng ta có thể đề ra hoặc việc thi hành hiến pháp 1956 sửa đổi lại, hoặc việc đặt một Hiến pháp mới.

Đọc tiếp

Trở lực của văn hóa dưới ách đế quốc

Mỗi khi nhắc đến việc kiến thiết văn hóa mới cho nước nhà, người ta thường theo xu hướng riêng của mình đứng về một phương diện mà người ta coi là cốt tử để chủ trường rằng đó chỉ là vấn đề tinh thần khoa học của văn nhân, nghệ sĩ, hoặc chỉ là vấn đề tự do tư tưởng... Đành rằng mỗi vấn đề ấy đều có sự quan trọng của nó, song nói một cách tuyệt đối như vậy chẳng khỏi là nông nổi nếu không phải là cố ý nói quá đi cho người ta chú ý thì vừa.

Đọc tiếp

Văn hóa tức là...

Trong bài Định nghĩa hai chữ văn hóa (Tiên Phong số 1) chúng tôi có nhắc đến ý kiến ông Đào Duy Anh mà chúng tôi cho là rộng quá, dễ khiến người ta lẫn lộn hai chứ "văn hóa" với hai chữ "văn minh"... Vì theo Đào quân trong Việt Nam văn hóa sử cương thì văn hóa "chỉ chung tất cả các phương diện sinh hoạt".

Đọc tiếp

Con người Phúng Cung ...

Cách đây ba năm, khi tôi còn ở quê (Thái Bình) và Phùng Quán còn sống bên Hồ Tây, ông khoe với tôi tập thơ hãy còn là bản thảo của Phùng Cung mà ông khen hết lời. Tôi nửa tin nửa ngờ: văn xuôi thì qua truyện ngắn Con ngựa già của Chúa Trịnh nổi tiếng, Phùng Cung đã tỏ ra có nghệ thuật vững, còn Phùng Cung làm thơ thì chưa chắc đã hay. Nhưng khi được đọc bản thảo, dù khó tính, tôi cũng thích thú. Nhiều bài hay, có những bài đáng coi là tuyệt tác. Và tôi cùng ông Quán cố gắng tạo điều kiện cho tác phẩm ra đời.

Đọc tiếp

Đọc tiếp

 

Nghe Nguyễn Hữu Đang:

Nói chuyện với Thụy Khuê

 

 

 

 

 

Các trang khác:

Văn học nghệ thuật

Thụy Khuê