Võ Văn Trực

 

 đọc cuốn tiểu thuyết mới in đã bị thu hồi: Cọng rêu dưới đáy ao

 

     
     

 

Nghe Võ Văn Trực:

Nói chuyện với Thụy Khuê

 

 

 

 

Các trang khác:

Văn học nghệ thuật

Thụy Khuê